Galerie talentů na Facebooku

Galerie talentů na YouTube

Kniha v elektronickém vydání se připravuje.
Banner
Publikace "Praha očima dětí" je nejnovější knižní publikací projektu, jejíž patronem je Karel Gott.

Praha

Kniha v elektronickém vydání - klikni na obrázek.
Banner
Publikace "Města a obce očima dětí" získala podporu Plzeňskeho kraje a záštitu náměstka hejtmanky Ivo Grünera.

Města a obce

Kniha v elektronickém vydání - klikni na obrázek.
Banner
Publikace vznikla na základě zadání městské části Prahy 6 jako součást projektu „GALERIE TALENTŮ“.

Praha 6

Kniha v elektronickém vydání - klikni na obrázek.
Banner
Kalendář 2011 s dětskými obrázky představuje knížku "Města a obce očima dětí", která je součástí projektu.

Kalendář

Galerie talentů

Domů O projektu Podmínky užití

Podmínky užití galerie talentů

 

Všechna práva vyhrazena

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2011 History s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či fotografií, je bez souhlasu autora nebo koordinátora projektu přísně zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách www.galerietalentu.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

 

Podmínky pro užívání galerie

Podmínky upravují vztahy mezi uživatelem a provozovatelem galerie. Provozovatel neodpovídá za jakékoli porušení práva umístěním obrázku, či fotografie v galerii. Je zakázáno umisťovat v galerii obrázky, či fotografie, které jakýmkoli způsobem snižují lidskou důstojnost, porušují jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, obrázky či fotografie obsahující erotické prvky, obrázky či fotografie zobrazující, nebo podněcující k násilí, nebo k jakékoli jiné protiprávní činnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit kteroukoli z fotografií, či obrázků z galerie v případě, že zjistí, že obsahem, popřípadě umístěním v galerii dochází k porušování právních předpisů, nebo podmínek pro užívání služby.

Uživatel odpovídá jak za obsah obrázku, či fotografie, tak za to, že její umístění v galerii je v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je srozuměn s tím, že provozovatel bude ke galerii připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

 

Nakládání s obsahem

Nakládání s obsahem serveru Galerietalentu.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

 

 

Copyright © Galerie talentů 2013

Zakladatel projektu: Václav Bárta | Koordinátor projektu, marketing & PR: ANERI | Nakladatelství knih: Kletr Plzeň | Grafika knih: Jana Soukeníková

Podmínky užití |